Атестовані вимірювання

Основні види вимірювань на оптичних мережах зв'язку,
що проводить Департамент вимірювань WIRCOM

 • Двонаправлені вимірювання оптичних внесених втрат (OIL) для 1550 і 1625 нм
 • Двонаправлені вимірювання оптичних зворотних втрат (ORL) для 1550 і 1625 нм
 • Двонаправлені вимірювання рефлектограм (OTDR) для 1550 і 1625 нм
 • Вимірювання хроматичної дисперсії (CD) в С і L діапазонах
 • Вимірювання поляризаційної модової дисперсії (PMD) в С діапазоніРезультати тестування оформлюються у вигляді детального звіту, що містить:

 • зведену таблицю результатів тестування
 • методики вимірювань
 • аналіз стану волокон
 • звіт за результатами 24 годинного тестування
 • роздруківки OTDR і СD траєкторій
 • аналіз двонаправлених рефлектограм (OTDR)
 • рекомендації з оптимального використання волокон відповідно до їх реального стану
 • файли траєкторій OTDR,CD,PMD і цифрові зображення сполучних поверхонь вказаних волокон.
 • висновки і рекомендації з мінімізації негативного впливу проблемних ділянок на експлуатаційні характеристики мережіДодаткові сервіси

 • SDH тестування
 • DWDM тестування, включаючи вимірювання спектрального профілю згасання (SAP)
 • Вимірювання параметрів мереж передачі даних IP, Ethernet та ін.
 • BER тестування
 • Комплексний аудит оптичних параметрів транспортної мережі
 • Сервісне обслуговування з тестування, контролю та підтримки на належному рівні параметрів оптичних мережПерелік скорочень назв оптичних параметрів

 • IL - внесені втрати
 • ODTR - рефлектограма
 • ORL - зворотні втрати
 • PMD - поляризаційна модова дисперсія
 • CD - хроматична дисперсія
 • SAP - cпектральний профіль загасання
 • OSA - оптичний аналізатор спектру
 • BERT - сумарний коефіцієнт помилок;
 • PL - оптичний рівень потужностіРЕКОМЕНДАЦІЇ
з необхідного обсягу вимірювань параметрів оптичної магістральної мережі зв’язку на різних етапах її функціонування
(на основі діючих нормативних документів)оптичні вимірювання
Перелік необхідних приладів

1. Вимірювач оптичної потужності
2. Широкосмугове оптичне джерело
3. Рефлектометр (OTDR)
4. Аналізатор оптичного спектру (OSA)
5. Тестер PMD
6. Тестер хроматичної дисперсії (CD)
7. BER-тестер

Основні види вимірювань параметрів мереж синхронізації,
що проводить Департамент вимірювань WIRCOM

 • Атестовані вимірювання стиків PRC, SSU, SEC та ПЦІ мереж синхронізації
 • Цілодобове оцінювання стабільності сигналу синхронізації у проблемних контрольних точках vережіРезультати тестування оформлюються у вигляді детального звіту, що містить:

 • зведену таблицю результатів тестування
 • методики вимірювань
 • аналіз стабільності сигналу синхронізації
 • звіт за результатами 24 годинного тестування
 • роздруківки графіків TIE, MTIE, TDEV, df/f
 • аналіз структури мережі синхронізації
 • рекомендації з коригування структури мережі синхронізаціїДодаткові сервіси

 • Первинний аудит (технічна перевірка) мережі синхронізації з наданням оцінки відповідності
 • Періодичний (плановий) аудит мережі синхронізації (послуга з технічної перевірки за розкладом, затвердженим замовником)
 • Позаплановий аудит мережі синхронізації з метою виявлення проблем синхронізації
 • Оцінка якості системи звірення поточного часу за протоколом NTP
 • Оцінка якості системи звірення поточного часу за протоколом PTP IEEE 1588
 • Планування мережі синхронізації
 • Розробка робочих проектів мереж синхронізації
 • Розробка та впровадження систем моніторингу мереж синхронізації
 • Сервісне обслуговування та ремонт обладнання синхронізації
 • Сертифіковані тренінги персоналу замовникаПерелік скорочень

 • PRC Первинний опорний пристрій синхронізації
 • SSU - Блок синхронізації
 • SEC - Пристрій синхронізації обладнання СЦІ
 • TIE - Похибка часового інтервалу
 • MTIE - Максимальна похибка часового інтервалу
 • TDEV - Девіація часу
 • df/f - Відносне відхилення частоти
 • NTP - Мережний протокол часуРЕКОМЕНДАЦІЇ
з проведення вимірювань та контролю параметрів тактової синхронізації магістральної мережі зв'язку
(на основі діючих нормативних документів)вимірювання синхронізації
Перелік необхідних приладів

1. Вимірювач часових інтервалів
2. Пробник моніторингу мережі синхронізації
3. Аналізатор цифрових мереж

Типові порогові значення
параметрів стабільності сигналів синхронізації
на стиках синхронізації цифрових мереж зв’язку
(нормативний документ: ДСТУ EN 300 462-3-1:2008)паспортизація стиків синхронізації


Розробка методик вимірювань здійснюється відповідно до таких нормативних документів:


 

ITU-T

ETSI

Україна

1

G.810 (10/01)
G.823 (2001)
G.813 (03/03)

EN 300 462-1-1
EN 300 462-3-1
EN 300 462-5-1
EN 302084

ДСТУ EN 300 462-3-1

2

G.803 (03/00)

EN 300 166 (2001-09)

ДСТУ 5061

3

G.8261 (05/06)